top of page

Väggtavlor
– Karlskronhems Bobutik

Inom ramen för kontinuerlig förnyelse och upprätthållande av en engagerande miljö i Karlskronahems Bobutik, sker periodiska utbyten av väggpresentationerna. Senast genomfördes en förändring till förmån för skräddarsydda budskap, där fokus låg på Barken – de nya hyresrätterna under uppbyggnad på Pantarholmen. I tillägg presenterades den bekväma och högteknologiska aspekten av Karlskronahems digitala service, tillgänglig dygnet runt.

Denna strategi syftar till att på ett sofistikerat sätt informera och engagera besökare i Bobutiken. Vid senaste utbytet inkluderades även en generell tavla, konceptualiserad för att reflektera en av Karlskronahems framstående USPar.


Jag har framgångsrikt levererat en bredd av arbete till Karlskronahem, inklusive skapandet av årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, affischer, foldrar och fönsterdekaler, bland annat.

bottom of page