top of page

Vinterkampanj
– Ekens sängar

Under en nära femårsperiod har jag effektivt utformat kampanjer för Ekens. Dessa kampanjer, som varierar mellan 6-7 fasta insatser årligen, är strategiskt uppbyggda kring en grund av befintliga enheter så som affisch, annonsmallar, prisskyltar, säljbrev, rörliga inlägg och stories till de sociala kanalerna och takmobiler, dessa sistnämnda görs inte till varje kampanj.

Trots att grundstrukturen oftast förblir konstant, anpassas budskap, bildspråk och layout kontinuerligt inom ramen för den etablerade grafiska profilen. 

Jag skapar även dynamiskt rörligt material avsett för sociala medieplattformar. Detta omfattar en smidig integrering av varje kampanjs centrala teman och budskap, säkerställande av en enhetlig visuell identitet som speglar Ekens kärnvärden. Genom denna holistiska strategi har jag bidragit till att stärka varumärkets närvaro och skapa en konsekvent och professionell kommunikation över tid.

bottom of page