top of page

Hus & Hem mässa 2023
– C4 Energi

Hus & Hem-mässan för 2022 markerade den första mässan efter pandemin och väckte stort intresse bland besökarna vid C4 Energis monter. Inför 2023 beslutade man sig för att återanvända delar av det framgångsrika materialet från föregående år samtidigt som vi strävade efter att förbättra helhetsintrycket.

Denna gång var ambitionen att inkludera en särskild aktivitetshörna för barn och även integrera växter för att skapa en mer inbjudande atmosfär. Dessutom planerades en tävling med en elspark som pris för att öka engagemanget bland besökarna. Parallellt genomfördes en uppdatering av elhandelsfoldern, som också fungerar som ett avtalstecknande dokument, för att säkerställa att den är aktuell och informativ. Och på TVn i montern rullade deras visionsfilm.

bottom of page