top of page

Visionsfilm
– C4 Energi

C4 Energi insåg nödvändigheten av att anpassa sig till den ökande konkurrensen inom en expansiv marknad och därmed höja nivån på sitt affärsmannaskap. Företaget prioriterade att förbättra samverkan mellan olika affärsområden inom C4 samt stärka relationerna med affärspartners i kommunen. 

Mot bakgrund av dessa strategiska förändringar beslutade C4 Energi att producera en 2-3 minuter lång film som skulle tjäna som en företrädare för den Nya Visionen hos företaget. Målet var att filmen skulle generera uppmärksamhet och förväntningar, och samtidigt utgöra en plattform för att kommunicera det väsentliga budskapet och den nya visionen för det omgestaltade C4 Energi.

Särskild vikt lades på att säkerställa att filmen höll hög kvalitet, var träffsäker i sitt uttryck och kunde förmedla de rätta känslorna. Dessutom var det av betydelse att filmen hade långsiktig relevans och kunde behålla sin effekt över tid, vilket skulle bidra till att etablera och stärka det nya C4:s varumärke och position på marknaden.

bottom of page