top of page

Stadssiluett
– C4 Energi, Kristianstad/Åhus

C4 Energi uttryckte ursprungligen önskan om en bild eller illustration som tydligt representerade Kristianstad och dess omgivningar, med huvudsakligt syfte att användas som en sidfot på deras diplom.

 

Efter noggranna diskussioner framkom att en illustration av Kristianstads siluett skulle vara passande och funktionell för detta ändamål.

Vidare utvecklades konceptet då det uppenbarades att illustrationen hade potential att användas i flera sammanhang. Genom att systematiskt identifiera landmärken och platser som är karakteristiska för både Kristianstad stad och dess mindre orter skapades en lista. Denna inkluderade framstående platser som Kristianstad Arena, vattentornet, Heliga Trefaldighets kyrka, Naturum, Åhus brygga samt de bördiga jordbruksområdena.

Den resulterande illustrationen sträcker sig bortom att vara en enkel sidfot på ett diplom och blir istället en mångsidig visuell representation som omfattar och förkroppsligar Kristianstads unika karaktär och dess omgivningar. Genom att integrera dessa framträdande platser blir illustrationen inte bara en grafisk inslag på dokument, utan också en kraftfull symbol som kan användas för att förstärka varumärket och förknippas med identiteten för C4 Energi och dess koppling till regionen.

bottom of page