top of page

Reklamfilmer C4 Energi
– Willys & Kristianstad Arena

I samband med en omfattande strategisk förnyelse av C4 Energis lokalpositionering i Kristianstad, med ökad konkurrens inom den expanderande marknaden, prioriterades en förstärkning av affärsmannaskapet. Målet var att stärka samarbetet mellan olika affärsområden inom C4 och förbättra relationerna med kommunens affärspartners.

 

Som en del av denna strategi valdes att skapa två olika filmklipp för att öka medvetenheten om C4 Energis lokala engagemang. En film med matinriktning utvecklades för att visas på de lokala Willys-butikernas, medan en annan film med sportinriktning producerades för att visas på TV-apparater på Kristianstad Arena.

bottom of page