top of page

Filmklipp för ökad igenkänning
– C4 Energi

Dessa filmklipp utgör en integrerad del av en omfattande marknadsföringsstrategi som syftar till att förstärka varumärkeskännedomen för C4 Energi. Designad med noggrannhet och strategiskt riktad för att passa Willys butiker samt storbildsskärmarna under diverse matcher på Kristianstad Arena, strävar dessa filmklipp efter att fånga publikens uppmärksamhet och förmedla C4 Energis budskap på ett kraftfullt och minnesvärt sätt.

Genom att placera filmklippen i dessa framträdande och välbesökta miljöer skapas en unik möjlighet att exponera varumärket för en bred publik och skapa en positiv koppling till C4 Energi bland konsumenterna. Med en noggrant utformad visuell estetik och meddelandestrategi, har dessa filmklipp potentialen att stärka varumärkets närvaro och differentiera det från konkurrenterna.

Genom att dra nytta av den höga trafiken och uppmärksamheten i Willys butiker och på Kristianstad Arenas storbildsskärmar, kommer dessa filmklipp att fungera som en effektiv marknadsföringskanal för att maximera varumärkesexponeringen och öka konsumenternas medvetenhet om C4 Energis närvaro och erbjudanden.

bottom of page