top of page

Draklekan
– Lekpark i Ängelholm

Ängelholms kommun kommer under en betydande tidsperiod ägnat sig åt en omfattande ansträngning för att skapa dedikerade områden för barn och ungdomar i centrala Ängelholm. Detta ambitiösa projekt, där denna lekparken fungerade som pilot, har etablerats som en föregångare för alla kommande temalekparker.

 

Informationen på infotavlan är utformad i enlighet med den tidigare gestaltningen av skyltar runt om i Ängelholm, medan den större skylten har fått en särskild utformning för att locka till sig barnen.

Genom att använda storytelling om draken Katla har jag utformat illustrationer som är både något skrämmande och ändå behagligt gulliga, allt utfört i Ängelholms karakteristiska färger. Vi strävade också efter att integrera kopplingen till Rönne å i det övergripande konceptet.

bottom of page