top of page

#cyklasäkert
– en broschyr om cykelsäkerhet

Ängelholms kommun strävade efter att på ett lekfullt men ändå tydligt sätt uppmärksamma cykelbelysning för skolelever. Genom en pedagogisk approach ville de uppmuntra barn och unga, samt deras vårdnadshavare, att göra rätt val när det gäller cykelsäkerhet.

Det primära budskapet är inriktat på vikten av att vara synlig med cykeln. Det är av yttersta vikt att målgruppen förstår hur användningen av korrekt utrustning, såsom lampor och reflexer, är avgörande för att öka synligheten under höstens mörka timmar.

 

I ett sekundärt perspektiv behandlar kampanjen generell cykelsäkerhet, inklusive användning av hjälm, bromsar, ringklocka, trafikregler och ålder. Genom att lyfta fram tigern som en symbol där dess ögon lyser upp i mörkret, likt effekten av en lampa riktad mot den, förmedlar vi på ett engagerande sätt hur en reflex fungerar på samma sätt.

 

Genom att använda tigern som en pedagogisk figur strävar vi efter att både väcka intresse och skapa en lärorik upplevelse. Det är helt enkelt grrrrymt!

bottom of page